POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓŁDZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA PSZCZELARSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Dodano 1.4.2022

W dniu 31.03.2022 r., z inicjatywy prezes WZP w Łodzi pani Joanny Sadowskiej, odbyło się spotkanie prezesów trzech największych organizacji pszczelarskich w naszym województwie: Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi (prezes Joanna Sadowska), Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim (prezes Stanisław Ból) i Regionalnego Związku Pszczelarzy w Sieradzu (prezes Jan Sobczak).

W wyniku przeprowadzonych rozmów podpisano trójstronne porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz środowiska pszczelarskiego województwa łódzkiego.

Porozumienie dotyczy następujących zagadnień:

• -współpracy w kwestii poprawy sytuacji gospodarstw pasiecznych

• - współpracy w kwestii podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarzy

• - wspólnych działań na rzecz ochrony pszczoły miodnej

• - wspólnych działań na rzecz zwiększania bioróżnorodności ekosystemów roślinnych poprzez nasadzania roślin miododajnych

• - promowania miodu i innych produktów pszczelich z naszego regionu jako niezbędnych elementów zdrowej diety.

• - edukowania mieszkańców województwa w zakresie znaczenia pszczoły miodnej dla środowiska

Pierwszą z inicjatyw podjętą na bazie powyższej umowy jest pismo wystosowane do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sprawie wpisania do budżetu województwa łódzkiego na rok 2023 pomocy dla pszczelarzy zrzeszonych w trzech Związkach w zakresie zakupu węzy pszczelej i ciasta do dokarmiania pszczół.

Wystąpiono również z wnioskiem o zakup przez Urząd Marszałkowski w Łodzi sadzonek odmianowych lip i klonów (możliwie dużych – około 1,5 m wysokości)

i nieodpłatne przekazanie sadzonek pszczelarzom w celu zwiększenia ubożejących pożytków pszczelich.

Przy tej okazji poruszono również temat masowych wycinek robinii akacjowych traktowanych jako rośliny inwazyjne. Zwrócono uwagę, że jest to roślina będąca niezwykle cennym źródłem pożytku dla pszczół.

Zaapelowano również, aby niezbędne wycinki starego drzewostanu uzupełniać nowymi nasadzeniami drzew miododajnych, w możliwie największych rozmiarach. (sadzonki około 1,5 m).

Dodatkowo zwrócono się z prośbą o zakup przez Urząd Marszałkowski w Łodzi nasion roślin miododajnych w celu promowania wśród mieszkańców województwa mody na wysiewanie roślin miododajnych w każdej dogodnej ku temu przestrzeni (w ogrodach, na tarasach, balkonach itp.).

Omówiono również kwestie związane z XX Wojewódzkim Dniem Pszczelarza, który odbędzie się w tym roku w Radomsku, 21 sierpnia.