PODZIĘKOWANIA

Dodano 22.11.2017

W dniach od 17 do 19 listopada 2017 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Sportowa Osada” w Strumianach koło Burzenina odbyła się się
II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska
pt. "Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej" .

Była ona kolejnym, z zaplanowanych na coroczne, cyklicznych spotkań pszczelarzy z wysokiej klasy specjalistami polskimi i zagranicznymi, prowadzącymi wykłady na temat najistotniejszych kwestii dla każdego pszczelarza, chcącego posiadać nowoczesną pasiekę na wysokim poziomie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom i firmom, które udzieliły nam wsparcia poprzez objęcie konferencji swym patronatem i pomogły w finansowaniu tak szeroko zakrojonego projektu.

Dziękujemy również wszystkim wykładowcom za merytoryczne wystąpienia umożliwiające poszerzenie wiedzy pszczelarskiej.

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w naszej konferencji.

Liczymy na to, że spotkamy się również za rok!

Mamy nadzieję, że łódzka konferencja na stałe wpisze się do kalendarza ważnych wydarzeń pszczelarskich.


 

Zarząd WZP w Łodzi