OSTATNIE POŻEGNANIE - DARIUSZ SERAFIŃSKI

Dodano 13.1.2022

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł pan Dariusz Serafiński wieloletni członek Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, organizator jednej z pierwszych pasiek edukacyjnych działających w ramach WZP w Łodzi.

Był absolwentem technikum i studium policealnego w Pszczelej Woli – najbardziej prestiżowej szkoły pszczelarskiej w Polsce i jedynej w Europie. Miał dyplom technika pszczelarza.

Ukończył także wiele certyfikowanych kursów i szkoleń dotyczących gospodarki pasiecznej oraz chorób pszczół.

Otrzymał srebrną i złotą odznakę PZP w dowód uznania jego zasług dla Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Prowadził z sukcesem pasiekę liczącą 85 rodzin pszczelich na ramce wielkopolskiej.

Od 2014 roku Pan Serafiński zajmował się prowadzeniem zajęć w szkołach i przedszkolach, a w maju 2015 ruszyła, przy jego pasiece, ścieżka edukacyjna „Pszczeli Świat”, gdzie przyjmowane są grupy zorganizowane dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne, podczas których uczestnicy poznają życie pszczół i innych zapylaczy. Prowadzona przez niego Pasieka Edukacyjna w Lipce jest znana w całej Polsce.

Pan Dariusz Serafiński od lat był czynnym i zaangażowanym, w pracę dla dobra pszczół, członkiem naszej organizacji. Swoją dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe chętnie przekazuje młodszym kolegom, a jego działalność edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży cieszy się ogromną popularnością i jest bezcenna jeśli chodzi o popularyzowanie znaczenia pszczoły miodnej dla środowiska.

Pasieka edukacyjna w Lipce jest jedną z pierwszych pasiek edukacyjnych działających w ramach WZP w Łodzi.

Darku, kochaliśmy Cię i nie nie możemy uwierzyć w to, co się stało!

Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach!

Składamy serdeczne kondolencje dla żony i całej rodziny.

Pogrzeb odbędzie się 20 stycznia, o godzinie 12.00, w kościele w Lipce.