OSTATNIE POŻEGNANIE

Dodano 29.12.2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 grudnia odszedł wieloletni i zasłużony członek RKP w Tuszynie pan Jan Szmiel.

Był doświadczonym pszczelarzem chętnie dzielącym się swoją pszczelarską wiedzą. Od wielu lat czynnie działał w tuszyńskim kole pszczelarzy stanowiąc wzór podejście do pracy na rzecz Związku.

Pogrzeb odbędzie się 31 grudnia, o godzinie 12.00 w Tuszynie.

https://nekrolog.eklepsydra.pl/ords/f?p=EKLEPSYDRA:ELEKTRONICZNE:::::POWIADOMIENIE:VL44P7IJJ62F