SZKOLENIE PSZCZELARSKIE W ŁASKU

Dodano 30.1.2018

Zarząd koła pszczelarzy w Łasku zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu. 

Temat szkolenia: ,, Nowoczesna gospodarka pasieczna,,

Wykładowca: dr. Jerzy Samborski

Szkolenie odbedzie się dnia 11 lutego 2018 w kinie Muza. Początek o godzinie 11.00.   

Adres: Plac Lotników Łaskich 1 

Koszt: 10 zł od osoby.