PROGRAM III ŁÓDZKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PSZCZELARSKIEJ W TUSZYNIE - 15-18 LISTOPADA 2018 R.

Dodano 11.10.2018

III Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Tuszynie

pt. "Pszczelarstwo europejskie - kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki pasiecznej"

15 - 18 listopada 2018 r.

Z UWAGI NA DUŻĄ ILOŚĆ WYKŁADOWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONFERENCJI ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN

W PROGRAMIE

 

Z uwagi na duże zainteresowanie uczestnictwem w konferencji wydłużamy czas zapisów do 12 listopada 2018 roku

 

Wykłady tłumaczone będą w sposób konsekutywny

 

15.11.2018 (czwartek)

Blok programowy poprzedzający konferencję pn.

Apiterapia we współczesnej gospodarce pasiecznej”

Apitherapy in modern hive management

10:00 – 10:30

Zaproszenie do uczestnictwa w wykładach przedkonferencyjnych

Invitation to participation in lectures about apitherapy

10:30 – 11:30

lekarz medycyny Manukh Volodymr

Ludowa i nietradycyjna medycyna na Ukrainie. Apiterapia w praktyce lekarza”

National and alternative medicine in Ukraine. Apitherapy in medical practice

11:30 – 12:30

pszczelarz Dytiuk Maryan

Produkty pszczele”

Products from bees

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 14:00

fizjoterapeuta Vasyl Oshchypko

Miodowy masaż”

Honey massage

Aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe apiturystyki”

Social, economic and ecological aspect of apitourism, International apitourism

14:00 - 15:30

prof. dr Povoznikov Mykola

Kierownik Zakładu Hodowli Koni i Pszczelarstwa, Narodowego Uniwersytetu Życia i Nauk o Środowisku Ukrainy

pt „Naukowe i edukacyjne zaplecze przemysłu pszczelarskiego”

Scientific and educational support of the beekeeping sector

15:30 – 16:30 Obiad (Dinner)

16:30 – 17:45

Narcyz Kędziora

Wykorzystywanie produktów pszczelich w leczeniu odżywianiu i profilaktyce”

17:45 – 19:00

dr nauk rolniczych Lokutova Olena

docent Departamentu Doradztwa Rolniczego i Turystyki, Narodowego Uniwersytetu Życia i Nauk o Środowisku Ukrainy

19:00 – 20:00 Kolacja (Supper)

20:00 - 20:30

pszczelarz Dmitrievich Peter

Petrova pasieka jako centrum leczenia”

Petro’s Apiary as the center of recreation

20:30 – 21:00

Kiril Michalo

Kierownik Oddziału Ogólnoukraińskiej Organizacji Pozarządowej Bractwo Ukraińskich Pszczelarzy w obwodzie lwowskim

Sen na ulach w Karpatach – specyfika budowania pasiek poprawiających zdrowie”

Sleep on bee hives in Carpathians. Peculiarities of construction of recreational apiaries

 

16.11.2018 (piątek)

09:00 – 9.45 Inauguracja III ŁMKP

9.45 – 10.00

Prezentacja UMŁ dotycząca EXPO Horticultural 2024

10:00 – 11:30

Georg Matlok

Pszczelarz, aktywny uczestnik programu AGT

(hodowli pszczoły kraińskiej z wysoką odpornością na warrozę)

Gospodarka pasieczna cz. I”

Hive management part. I”

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13:30

prof. dr hab. Muhsin Doğaroğlu

emerytowany profesor Uniwersytetu Namik Kemal w Tekirdağ

Naturalna selekcja dla zrównoważonego rozwoju i produkcyjności”

Natural selection for sustainibility and productivity

13:30 – 15:00

Tetyana Vasylkivska

Prezes Zarządu Ogólnoukraińskiej Organizacji Pozarządowej Bractwo Ukraińskich Pszczelarzy

Produkty pszczelarskie o wartości dodanej. Przetwarzanie miodu – produkcja i technologia wytwarzania napojów miodowych”

Bee products with added value. Honey processing. Production of honey beverages. Peculiarities of industrial technology

15:00 – 16:00 Obiad

16:00 – 17:30

Georg Matlok

Gospodarka pasieczna cz. II”

Hive management part. II”

17:30 – 19.00

prof. dr hab. Muhsin Doğaroğlu

emerytowany profesor Uniwersytetu Namik Kemal w Tekirdağ

Obsługiwanie systemu zarządzania dla zwiększenia produkcji”

Supported colony management system for higher production

19.00 – 20.30

dr nauk. wet. Kovalchuk Iryna

Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy

Wykorzystywanie mikroelementów cytrynianów w żywieniu pszczół. Główne kierunki działalności naukowej Instytutu Biologii Zwierząt ANR Ukrainy”

Modern aspects of application of microelements citrates in bees nutrition. Main directions of the scientific activity of the Institute of Animal Biology of NAAS

20.30 – 21.30 Kolacja

17.11.2018 (sobota)

08:00 – 09:00 śniadanie

09:00 - 11:00

dr hab. Krzysztof Olszewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Rola hodowli w intensyfikacji gospodarki pasiecznej”

The role of breeding in the intensification of hive managment

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 13:30

dr hab. Krzysztof Olszewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki rozwoju współczesnego pszczelarstwa”

The way of development modern beekeeping

13:30 – 15:00

mgr inż. Arne T. Henriksen

Prezydent Duńskiego Związku Pszczelarskiego

Specyfika duńskiej gospodarki pasiecznej”

The specyfication of danish beekeeping

15:00 – 16:00 Obiad

16:00 – 18:00

dr Silven Lazarov

Uniwersytet Trakijski w Starej Zagorze

Zachowania higieniczne pszczół”

Bees hygienical behaviour

18:00 – 20:00

mgr. inż. Tomasz Domański

Nawłoć mój najtrudniejszy pożytek”

Odkłady na nawłoci”

Solidago my hardest bee pasture

Nucleus on Solidago

21:00 Uroczysta kolacja

18.11.2018 (niedziela)

08:00 – 09:00 śniadanie

09:00 – 13:00

mgr. inż. Marek Podlewski, Jacek Wojciechowski

Wybrane elementy gospodarki pasiecznej – fakty i mity”

13:00-13:30 Przerwa kawowa

13:30 – 14:30

mgr Anatoliy Kharkovenko

pszczelarz, ekspert ds. innowacji w pszczelarstwie przemysłowym i zintegrowanym zarządzaniu jakością

Innowacja i nowe podejścia w praktyce pszczelarstwa na Ukrainie”

Innovations and new approaches in beekeeping practice in Ukraine

14:30 – 15:30

mgr inż. Anna Odnosum

Doktorant Wydziału Parazytologii, Zasobów Naturalnych i Zarządzania Środowiskiem Naturalnym Ukrainy

Nosema jako choroba pszczół. Rozprzestrzenianie, diagnoza i prewencyjne warunki walki”

Nosemosis of bees (spread, pathogenesis and methods of diagnostics and prevention

15:30 – 16:30 Obiad

16:30 – 18.00

dr Tetyana Yefimenko

Kierownik Laboratorium technicznych i specjalnych srodków zapobiegania chorobom pszczelim, NSC "Instytut Pszczelarstwa imienia P.I. Prokopowicza".

Choroby pszczół. Ekologiczne metody ochrony i leczenia pszczół”

Diseases of bees. Ecologically safe methods of treatment

18.00 19.30

Ala Paschenko

Instytut Biologii Zwierząt Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Inowacyjne sposoby dbania o zdrowie pszczół przy pomocy kwasów nanokarboksylowych

Co oraz Ni”

Innovational measures of keeping the bees healthy on the basis of nanocarboxylate Co and Ni

19:00 – 19:30

Zakończenie konferencji


 

 

W dniach od 16 do 18 listopada 2018 roku w Tuszynie, w Hotelu BEJ przy ul. Wschodniej 5, odbędzie się III Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska pt. " Pszczelarstwo europejskie - kluczowe aspekty nowoczesnej gospodarki pasiecznej ". Wykłady poprzedzające poświęcone apiterapi, rozpoczną się w czwartek 15 listopada o godzinie 10.00.

UWAGA

Opłata konferencyjna za udział tylko w czwartkowym bloku tematycznym wynosi 30 zł. Istnieje możliwość wykupienia obiadu również w cenie 30 zł! 

Karty zgłoszeniowe na konferencję proszę dostarczać razem z potwierdzeniem przelewu !

Koszt udziału w konferencji

PAKIET: od piątku 16 listopada - 350 zł. W skład tej ceny wchodzą: opłata konferencyjna (150 zł) oraz koszt wyżywienia i zakwaterowania (200 zł). Zakwaterowanie liczy się od piątku (od obiadu) do niedzieli (do obiadu).

PAKIET ROZSZERZONY: od czwartku 15 listopada – 400 zł. (udział w czwartkowych wykładach, obiad, kolacja i nocleg z czwartku na piątek, śniadanie w piątek + to co w pakiecie)

W cenę obu wariantów pakietu wliczona jest uroczysta kolacja bankietowa w sobotę 17. 11.2018 r.

Każdy uczestnik otrzyma materiały konferencyjne.

Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych posiłków i noclegów według cennika:

nocleg - 40 zł*, śniadanie - 15 zł, obiad - 30 zł, kolacja - 20 zł

*istnieje możliwość zamówienia noclegu z niedzieli/poniedziałek.

Opłata konferencyjna za jeden dzień od piątku do niedzieli - 60 zł

Opłata konferencyjna za czwartek - 30 zł

Uroczysta kolacja bankietowa odbędzie się w sobotę - poza pakietami - płatna 50 zł od osoby

 

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień

Starostwo Powiatowe Powiat Łódzki Wschodni

Prezydenta Miasta Łódź

Burmistrz Miasta Tuszyn

Burmistrz Miasta Rzgów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

PATRONAT REGIONALNY 

Województwo Łódzkie

Starostwo Powiatowe Powiat Łódzki Wschodni