ZAWIADOMIENIE

Dodano 14.4.2020

31 marca 2020 r. zmarł w wieku 81 lat mgr Ryszard Olejniczak biolog i chemik. Wybitny znawca dziedziny pszczelarstwa. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń pszczelarzy i ceniony hodowca matek pszczelich. Był autorem wielu artykułów o gospodarce pasiecznej, zagadnieniach genetyki i rozrodu pszczoły miodnej oraz recenzentem prac doktorskich.

Zasłużony działacz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi i Płocku, Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kutnie i Rejonowego Koła Pszczelarzy w Łęczycy. Wielokrotnie odznaczany przez PZP, w tym medalem i Statuetką Ks. dr Jana Dzierżona.
Pozostanie w naszej pamięci na zawsze jako dobry, życzliwy człowiek, przyjaciel zawsze służący radą i pomocą.
Wyrazy współczucia składa rodzinie zarząd i pszczelarze WZP w Łodzi.