ZMARŁ JÓZEF BALAWAJDER

Dodano 14.6.2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w w dniu 12 czerwca zmarł Józef Balawajder – Honorowy Prezes Związku Pszczelarzy w Łodzi, zasłużony, wieloletni działacz naszego Związku. Miał 93 lata.
Pogrzeb odbędzie się w Wożniakowie,16 czerwca o godzinie 14.00.

Józef Balawajder urodził się 4 marca 1927 roku we wsi Wydrna pow. Brzozów woj. Lwów. Był oficer Wojska Polskiego.
Zamiłowanie do pszczół wyniósł z domu rodzinnego - jego ojciec posiadał około 40 pni pszczelich. Większość posiadanych uli wykonał samodzielnie. Zainteresowanie życiem pszczół i wielkie zamiłowanie do pracy z nimi skłoniło go do ukończenia trzyletniego kursu mistrza pszczelarskiego w roku 1970. Dodatkowo uczęszczał na wiele innych kursów i szkoleń pszczelarskich, jakie były organizowane na terenie kraju, np. siedmiodniowy kurs produkcji mleczka pszczelego w Poznaniu czy pięciodniowy kurs hodowli matek pszczelich w Puławach. W 1970 roku ukończył również kurs rzeczoznawcy pszczelarskiego. W szczytowym okresie, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, posiadał 165 rodzin w 7 pasiekach. Kształciły się w nich praktykantki z Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Dla Instytutu w Puławach gromadził i przesyłał przez wiele lat dane statystyczne o pożytkach, pogodzie, terminach kwitnienia roślin, danych wagowych ula na pożytku itp. W latach 1964-1975 był Prezesem Koła Pszczelarzy w Łęczycy.
20 marca 1972 roku został wybrany prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, pełnił tę funkcję do 11 listopada 1975 r. Od 18 listopada 1984 roku sprawował funkcję wiceprezesa WZP. Był również Prezesem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ozorkowie od 4 grudnia 1976 roku do 9 września 1984 r.
Posiadał tytuł Honorowego Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, który został mu nadany 18 listopada 1984 r.
Był wspaniałym działaczem i organizatorem związkowym, za jego prezesury Koło Pszczelarzy w Łęczycy skupiało największą liczbę członków w historii (ok. 230). Organizował wiele wycieczek szkoleniowo-krajoznawczych. Na zebrania często zapraszał prelegentów ze świata nauki lub pszczelarzy z dużym doświadczeniem posiadających wzorowo prowadzone pasieki. Za pracę społeczną w dziedzinie pszczelarstwa otrzymał brązową, srebrną i złotą odznakę PZP oraz medal i statuetkę ks. Jana Dzierżona.