PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIOWA - II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Burzeninie pn. "Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej" 17 - 19 listopada 2017 r.

Dodano 9.10.2017

II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Burzeninie

pn. "Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej" 17 - 19 listopada 2017 r.

W dniach od 17 do 19 listopada 2017 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Sportowa Osada”
w Strumianach koło Burzenina odbędzie się II Łódzka Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska
pt. "Kluczowe zagadnienia europejskiej gospodarki pasiecznej" .

Jest ona kolejnym, z zaplanowanych na coroczne, cyklicznych spotkań pszczelarzy z wysokiej  klasy specjalistami polskimi i zagranicznymi, którzy prowadzić będą wykłady na temat najistotniejszych kwestii dla każdego pszczelarza, chcącego prowadzić nowoczesną pasiekę na wysokim poziomie.

Tematyka tegorocznej konferencji posłuży zapoznaniu pszczelarzy z europejskimi trendami dotyczącymi pracy w pasiece, walki z chorobami nękającymi pszczoły, hodowli matek pszczelich oraz jakości pożytków pszczelich i bazy pokarmowej pszczół.

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które chciałyby objąć konferencję swym patronatem i wspomóc finansowanie tak szeroko zakrojonego projektu. Ze swej strony możemy zagwarantować firmie reklamę podczas trzech dni konferencji. Zaznaczamy, iż w zeszłorocznej edycji wzięło udział kilkaset osób z całej Polski, reklama może więc dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Istnieje także możliwość zorganizowania stoiska wystawienniczego lub handlowego.
 

 PROGRAM KONFERENCJI

 

17.11.2017 (piątek)

9:00 – 10:00 Inauguracja II ŁMKP

10:00 – 11:30

dr hab Małgorza Bieńkowska, Prof. nadz. IO

Czy możliwa jest hodowla pszczoły odpornej na Varroa destructor?

11:30 - 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 14:00

Marcin Raczyński - VET-ANIMAL

Nowe leki do zwalczania warrozy w Polsce

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 16:30

dr Milena Bajda UP w Lublinie

Odporność matek pszczelich w warunkach naturalnych i sztucznych

16:30 – 18:00

dr Aneta Ptaszyńska UMCS Lublin

Nosemoza jako jeden z czynników depopulacji rodzin pszczelich

18:00 – 18:30 przerwa kawowa

18:30 – 20:00

mgr Aleksandra Łoś UP w Lublinie

Wpływ zakwaszenia syropu cukrowego na pszczołę miodną.

20:00 – 21:00 Kolacja

 

18.11.2016 (sobota)

08:00 - 9:00 Śniadanie

09:00 – 10:00

dr hab. Zbigniew Kołtowski, Prof. nadz. IO

 Pożytki pszczele – istota dochodowego pszczelarstwa

10:00 – 11:00

Prof. nadz. Zbigniew Kołtowski, Instytut Pszczelarstwa w Puławach

Wykorzystanie zasobów genowych zgromadzonych w kolekcji roślin miododajnych do poprawy bazy pokarmowej pszczół.

11:00 – 11:30 przerwa kawowa

11:30 – 13:00

 dr hab. Aneta Strachecka UP w Lublinie

Odporność pszczół w dobie XXI wieku

13:00 – 14:30

dr Michael Rubinigg, Biene österreich

Wychów matek pszczelich w Austrii

14:30 – 15:30 Obiad

15:30 – 17:00

dr hab. Aneta Strachecka UP w Lublinie

Ciało tłuszczowe jako centrum metaboliczne pszczół

17:00 – 19:00

inż. Cestmir Gazda

Racjonalna gospodarka pasieczna – oparta o obserwację nawyków pszczół cz. 1

19:00 – 19:30 – przerwa kawowa

19:30 – 20:30

inż. Cestmir Gazda

Racjonalna gospodarka pasieczna – oparta o obserwację nawyków pszczół cz. 2

 Dofinansowanie sektora pszczelarskiego w Republice Czeskiej

20:30 - Kolacja
 

19.11.2016 (niedziela)

08.00 - 9:00 Śniadanie

9:00 – 12:00

 dr hab. Tatiana Čermáková – Słowacja

Zmiany klimatyczne, a produkty pszczele (wpływ zmian klimatycznych na produkcję i jakość produktów pszczelich)

12:00 – 12:30 przerwa kawowa

12:30 – 13:30

Prof. dr hab. Ivanka Zelazkova (Uniwerstet  Trakijski w Starej Zagorze)

Osobliwość karmienia rodzin pszczelich

13:30 – 14:30

Prof. dr hab. Ivanka Zelazkova (Uniwerstet  Trakijski w Starej Zagorze)

Drogi zanieczyszczenia rodzin pszczelich oraz produktów pszczelich

14:30 – 15:00 Zakończenie konferencji.

15:00 – 16:00 – Obiad
 

Serdecznie zapraszamy!

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w programie

 

Koszt udziału w konferencji 300 zł. 

W skład tej ceny wchodzą: opłata konferencyjna (150 zł) oraz koszt wyżywienia i zakwaterowania (150 zł). Zakwaterowanie liczy się od piątkowego obiadu  do niedzielnego obiadu. Uczestnik otrzyma materiały konferencyjne. 

 

Istnieje możliwość zamówienia pojedynczych posiłków i noclegów według cennika:

 nocleg - 30 zł*, śniadanie - 15 zł, obiad - 30 zł, kolacja - 15 zł

*istnieje możliwość dokupienia noclegu z czwartku/piątek oraz z niedzieli/poniedziałek .

Opłata konferencyjna za jeden dzień - 60 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze WZP w Łodzi

tel. 42 678 92 74

e - mail: biuro@wzp-lodz.nazwa.pl

 

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do 10.11.2017 drogą elektroniczą lub pocztą

Wpłaty należy dokońać do dnia 10.11.2017 na konto bankowe 

25 8780 0007 0030 0155 1003 0101

w tytule ,,II MŁKP – imię i nazwisko’’

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Patronat honorowy:

Marszałek Wojewódzktwa Łódzkiego Witold Stępień

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau

 Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska 

Patronat regionalny

Urząd Marszałkowski w Łodzi

 Starostwo Powiatowe w Sieradzu

 Gmina Burzenin

 

PROMUJE ŁÓDZKIE

 

Sponsorzy

 

ZDJĘCIA

 DOROTA ULAŃSKA