CIEKAWY WEBINAR DOTYCZĄCY WOSKU PSZCZELEGO- 29.01.2021

Dodano 20.1.2021

1) „Wpływ zafałszowań wosku pszczelego na rozwój osobniczy pszczoły miodnej” – mgr inż. Magdalena Chęć, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
2) „Skutki zafałszowań wosku w praktyce pszczelarskiej” - dr hab. Krzysztof Olszewski, profesor uczelni UP w Lublinie
3) „WAXO – innowacyjny analizator wosku” – prof. dr hab. Mariusz Gagoś, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, dr Jan Wawryszczuk, dr Marek Pietrow, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
4) „Możliwości komercyjnego wykorzystania WAXO” – Anna Grzegorczyk, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS
5) Dyskusja połączona z odpowiedzią na pytania zadane przez uczestników podczas trwania webinarium

Moderuje: Piotr Skorupa, Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka”
Organizatorzy: Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny!
Dostęp do webinara on-line będzie możliwy poprzez FB Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, @CTWITUMCS

 https://www.facebook.com/events/876877759770231